Top

Şcoala ABC FITNESS ROMÂNIA îşi desfăşoară cursurile conform legislaţiei din România si U.E. respectând standardele ocupaţionale pentru fiecare curs în parte: Cod COR 342304 – INSTRUCTOR AEROBIC-FITNESS (Standard elaborat de către firma ABC FITNESS ROMÂNIA în anul 2012) Cod COR 342302 – INSTRUCTOR FITNESS Cod COR 342304 – INSTRUCTOR...