Despre noi

Asociația Româna pentru Nutriție, Fitness și Sănătate

Vezi extras din statut

Înființarea Centrului Național de Perfecționare și Evaluare a Specialiștilor în Nutriție / Alimentație Publică / Educație Alimentară / Consiliere Nutrițională / Nutriție Specială, Instructorilor Sportivi / Fitness / Aerobic, Personal Trainerilor, Maseourilor și Terapeuților din România.

Înființarea Colegiului Național al Specialiștilor în Nutriție / Alimentație Publică / Educație Alimentară / Consiliere Nutrițională / Nutriție Specială / Instructorilor Sportivi / Fitness / Aerobic, Personal Trainerilor, Maseorilor și Terapeuților din România.

Organizarea de programe postliceale și postuniversitare, de perfecționare în domeniile nutriției / alimentației publice / educației alimentare / consilierii nutriționale / nutriției speciale, instructor sportiv / fitness / aerobic / personal trainer, masaj și terapii complementare.

Elaborarea, implementarea managementul, monitorizarea, evaluarea de programe sportive, sociale, educaționale și de întrajutorare, dezvoltare la nivel local, regional și național, în activități de formare, cercetare, consultanță în domeniul sportiv, asistență tehnică și expertiză specifică domeniului sportiv, adresate în general copiilor cu situații familiale problematice, copiilor orfani, a persoanelor fără adăpost, persoanelor în vârstă, cu situații materiale reduse, a persoanelor în vârstă fără familie, a persoanelor aflate în dificultate, precum și lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale;

Elaborarea, implementarea și dezvoltarea standardelor ocupaționale din segmentul educație și formarii profesionale, cercetare-proiectare, cultură și sport, prin organizarea de cursuri, seminarii și evenimente care să susțină acest scop;

Eliberarea avizului de competențe pentru segmentul sanatatii umane, nutriției si sportului;

Elaborarea, implementarea, managementul, monitorizarea, evaluarea de programe privind sănătatea umană, medicina alternativă, terapiile complementare, sport și nutritie la nivel regional, național și internațional;

Elaborarea, implementarea, dezvoltarea standardelor ocupaționale din segmentul educației privind sănătatea umană, medicina alternativă, terapiile complementare, sport și nutriție la nivel național;

Evaluarea diplomelor si competentelor din segmentul sănătății umane, medicinei alternative, terapiilor complementare, sport și nutriție la nivel national;

Eliberarea avizului de competențe pentru segmentul dezvoltării personale, dezvoltării vocaționale și a activităților de coaching;

Elaborarea, implementarea, managementul, monitorizarea, evaluarea de programe privind segmentul dezvoltării personale, dezvoltării vocaționale și a activităților de coaching;

Elaborarea, implementarea, dezvoltarea standardelor ocupaționale din segmentul educației privind segmentul dezvoltării personale, dezvoltării vocaționale si a activităților de coaching;

Evaluarea diplomelor si competențelor din segmentul dezvoltării personale, dezvoltării vocaționale și a activităților de coaching”.

OBIECTIVELE  ARNFS

”Scopul ARNFS, va fi realizat prin îndeplinirea următoarelor obiective:

(1) Promovarea sănătății și a sportului prin organizarea și desfășurarea de activități sportive, în secții, pe toate ramurile de sport,  precum și selecția, inițierea și pregătirea de sportivi, participarea la competiții interne și internaționale, pentru toate categoriile de vârstă.

(2) Desfășurarea de activități caritabile și umanitare, organizarea de actiuni de colectare de fonduri din țară și din străinătate, din partea unor persoane fizice și juridice;

(3) Elaborarea Programelor pentru desfășurarea unor servicii sociale privind protecția persoanelor aflate în dificultate;

(4) Promovarea și susținerea inițiativelor privind egalizarea șanselor și accesului liber și non-discriminatoriu la educație și dezvoltare socială pentru persoanele aflate în dificultate;

(5) Susținerea activității tuturor instituțiilor care dezvoltă sau susțin programe sociale, educaționale, culturale, și de întrajutorare care vizeză persoanele aflate în dificultate și familiile acestora;

(6)  Organizarea de evenimente pentru copii și persoane în vârstă (excursii, ieșiri în aer liber, vizite la muzee și alte localități culturale);

(7) Lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, prin acțiuni de promovare a includerii sociale și de dezvoltare durabilă, formularea și includerea în politicile publice a nevoilor indivizilor, grupurilor și comunităților victime ale sărăciei și excluziunii sociale;

(8) Organizarea de tabere sau școli de vară pentru copii cu situații familiale problematice;

(9) Organizarea și desfășurarea de Activități de formare profesională și consiliere în carieră, incluzând orientare profesională pentru membrii asociației în scopul pregătirii și integrării pe piața muncii;

(10) Organizarea și desfășurarea  de activități de promovare a educației non-formale în rândul tinerilor și persoanelor de peste 40 de ani prin organizarea de evenimente/cursuri/seminarii/conferințe motivaționale, însoțite de activități educative, de management și de consultant afaceri;

(11) Înființarea, organizarea și administrarea de (a) centre de consiliere, formare profesională, orientare și plasare a forței de muncă la nivel local, național și internațional, precum și elaborarea de studii cu privire la situația forței de muncă în toate aspectele existenței sale; (b) instituții de învățământ private; (c) centre și activități de team-building;

(12) Acordarea de burse de studiu și alte subvenții;

(13) Realizarea de dosare în vederea introducerii de noi ocupații în Clasificarea Ocupațiilor din România, conform legislației naționale și internaționale pentru ocupații în domeniul sportului, turismului și ecologiei;

(14) Realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;

(15) Organizarea de cursuri, seminarii și formare profesională privind sanatatea umană, medicina alternativă, terapiile complementare, sport și nutriție.

(16) Elaborarea unui registru unic pentru practicienii care activează în domeniul sănătății umane, medicinei alternative, terapiilor complementare, sport și nutriție.

(17) Eliberarea avizului de competențe privind segmentul sănătății umane, medicinei alternative, terapiilor complementare, nutriției și sportului.

(18) Evaluarea competențelor și acordarea de calificative sau niveluri de pregatire  în baza diplomelor, competențelor și  a numărului de ore efectuate prin participarea la cursuri, seminarii, pregatire profesională atat la nivel național, cât și internațional.

(19) Organizarea de cursuri, seminarii și formare profesională privind segmentul dezvoltării personale, dezvoltării vocaționale și a activităților de coaching.

(20) Elaborarea unui registru unic pentru practicienii care activează în domeniul dezvoltării personale, dezvoltării vocaționale și a activitaților de coaching.

(21) Eliberarea avizului de competențe practică privind segmentul dezvoltării personale, dezvoltării vocationale si a activitatilor de coaching.

(22) Evaluarea competentelor si acordarea de calificative sau niveluri de pregatire  în baza diplomelor, competentelor și  a numărului de ore efectuate prin participarea la cursuri, seminarii, pregatire profesională atât la nivel național, cât și internațional în domeniul dezvoltării personale, dezvoltării vocaționale și a activităților de coaching și în domeniul sănătății umane, medicinei alternative, terapiilor complementare, nutriției și sportului.”