Școli Acreditate

Școlile de formare profesională care doresc acreditarea din partea ARNFS trebuie să depună dosarul de acreditare. Acesta trebuie să conțină :

  • Cererea de acreditare
  • Dosarul de acreditare – completat sub îndrumarea secretariatului ARNFS
  • Dovada achitării taxei de acreditare în valoare 500 eur
  • Acreditarea este valabilă 4 ani
*Școlile acreditate sunt condiționate de respectarea standardului ocupațional în vigoare, de respectarea numărului de ore de teorie și de practică, de respectarea modalităților corecte de evaluare și de respectarea plafonului prețului minim pentru fiecare curs în parte.
*De asemenea școlile acreditate de ARNFS se obligă să nu facă concurență neloială celorlalte școli de formare profesională prin scăderea prețului aferent cursului, implicit scăderea calității formării profesionale.
*Școlile acrediate ARNFS vor avea colaboratori doar formatori cu dosar complet,  curs de formator finalizat cu examen ANC .
abc fitness school
18gym academy
abc fitness moldova
abc professional school