INFO Certificate

Certificatul de absolvire obținut în urma parcurgerii cursurilor de formare profesională informale NU REPREZINTĂ CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ.
Certificatul de absolvire reprezintă o completare a cunoștințelor și a informațiilor aferente CODURILOR COR trecute pe certificat.
Școlarizarea și examinarea este organizată de școlile afiliate, iar certificatele eliberate de ARNFS