Etape de Parcurs Examen Tehnician Nutriționist

1.  Trimiterea documentelor justificative a parcurgerii cursului
– adeverință de la furnizorul de formare profesională unde a urmat cursul
– foaie matricola
– foaie catalog
– copie C.I.
– copie C.N.
– copie  diploma BAC
2. Înscrierea pe lista de evaluare a cunoștințelor ( examen preliminar ) Taxa  -200 lei
* vor fi declarați admiși pentru inscrierea la examenul final, pentru eliberarea diplomei,doar cursanții care raspund corect la 51  intrebarii din 100 .
3. Indrumarea către unul dintre furnizorii de formare profesională acreditați ARNFS pentru susținerea examenului final cu comisia ANC pentru eliberarea diplomei de Calificare Tehnician Nutriționist .
4. Achitarea taxei de examen in valoare de 500 lei
5. Costuri adiacente :
– 100 lei taxa de eliberare a diplomei ANC
– 100 lei taxa de eliberare a diplomei ARNFS ( opțional )